Разлика между CAD и изготвяне

Компютърно подпомаган дизайн и изготвяне системите получиха голямо признание през последните няколко години по отношение на увеличения дизайн и изготвяне производителност. Компютърно подпомогнатите системи за проектиране и изготвяне или накратко CAD най-често отговарят на тези очаквания. Традиционно това се прави чрез ръчни чертежи с помощта на инструменти като молив или мастило върху носител като хартия или полиестер филм с помощта на инструменти и оборудване за изготвяне. Днес усъвършенстваните технологии и усъвършенстваният софтуер като CAD софтуерни програми накараха всичко да премине към изцяло нова парадигма, наречена компютърно подпомогнат дизайн.

Какво е компютърно подпомаган дизайн (CAD)?

CAD, съкратено от компютърно подпомаган дизайн и изготвяне (CADD), за разлика от ръчното изготвяне, е използването на компютри да подпомага дизайнерите при проектирането, разработването и ревизията. Необходимостта да се отговори на изискванията за проектиране и производство на космическата индустрия след Втората световна война доведе до развитието на технологията. CAD дължи развитието си на езиковия проект APT в MIT в началото на 50-те години. Поради различните си съоръжения и предимства, CAD се превърна в основен инструмент за дизайнерите за създаване на оптимизиран дизайн в рамките на планираното време. CAD е софтуерна програма, използвана за проектиране на продукт и документиране на процеса на проектиране с помощта на 2D или 3D компютърни модели. CAD чертежът е a файл който се състои от цифрови данни в двоична форма, които ще бъдат записани на диск. Традиционното съставяне се повтаря и понякога може да бъде неточно. По-големи и по-сложни чертежи се рисуват по-ефективно с CAD.Какво е Чертеж на ръка?

Ръчното чертане или ръчното чертане е практиката на ръчно създаване на рисунки с молив или мастило върху носител като хартия или полиестер филм с помощта на инструменти и оборудване за изготвяне. Изготвянето на ръка по традиция дава възможност за планиране и комуникация на дизайнерски идеи. При ръчно изготвяне на различни детайли на чертежа могат да се нарисуват различни листове хартия или наслагвания. След това всяко наслагване е перфектно подравнено с останалите. Всички те се поставят един върху друг и след това можете да възпроизведете цялата рисунка. Традиционното съставяне се повтаря и понякога може да бъде неточно. Появата на по-ефективни и ефективни софтуерни технологии като CAD направи проектирането и изготвянето по-лесно и отнема по-малко време.

Разлика между CAD и ръчно съставяне

Определение

- Ръчното изготвяне или ръчното изготвяне е практиката на ръчно създаване на чертежи с помощта на инструменти като чертожна маса, технически инструменти, шаблони, чертожни инструменти и оборудване и др. Ръчното изготвяне е бил предпочитаният избор сред професионалистите за много дълго време. Но появата на по-ефективни и ефективни софтуерни технологии, включително компютри, интерфейсни устройства човек-машина, усъвършенстван софтуер като CAD направи дизайна и изготвянето по-лесни и отнема по-малко време. CAD е създаването и манипулирането на снимки на компютър за подпомагане на инженерите при проектирането и изготвянето.

Техника

- При ръчно съставяне на чертежи архитектите и инженерите черпят всеки детайл на ръка с молив или мастило върху носител като хартия или полиестерно фолио, използвайки чертожни инструменти и оборудване. Правилната ширина и тъмни линии са необходими, за да се получи качествен чертеж, а на рисунките се използват и много познати символи. CAD е софтуерен пакет, използван за проектиране на продукт и документиране на процеса на проектиране с помощта на 2D или 3D компютърни модели. CAD предоставя различни геометрични модели като модели, символи и диаграми за представяне на продукти за реализиране на абстрактни идеи в съзнанието на дизайнера.Производителност

- CAD се отнася до целия спектър на рисуване с помощта на компютър, от прави линии до цветна анимация. CAD улеснява много аспекти на процеса на проектиране; увеличава производителността на дизайнера през целия процес на проектиране и подобрява качеството на дизайна с по-пълна способност за анализ, като по този начин значително намалява времето за проектиране и оттам производителността. Благодарение на сложните инструменти за проектиране, дизайнерите могат да тестват повече алтернативи, за да намерят оптималното решение въз основа на нуждите на клиента.

Лесно използване

- По-големи и по-сложни чертежи се рисуват по-ефективно с CAD. Поради различните си предимства, CAD се превръща в основен инструмент за дизайнерите за създаване на оптимизиран дизайн в рамките на планираното време. Освен това CAD улеснява автоматизация за намаляване на повтарящата се работа, анализ на механизма и проследяване на криви и анимация за представяне. Промените в дизайна често са необходими, за да се намери оптималното решение въз основа на предпочитанията на клиента. CAD осигурява лекота на използване и огромна гъвкавост на дизайнерите, за да направят необходимите промени или модификации.

CAD срещу изготвяне: Таблица за сравнение

Обобщение на CAD срещу изготвяне

Въпреки че дизайнерите могат да постигнат само толкова много с ръчно рисувани снимки и диаграми, CAD улеснява почти всички аспекти на процеса на проектиране. Първо, CAD подобрява общата производителност на дизайнера през целия процес на проектиране и благодарение на по-сложните инструменти, които CAD предоставя, дизайнерите могат да направят необходимите промени в дизайна и да тестват повече алтернативи, за да намерят оптималното решение въз основа на нуждите и изискванията на клиента. Освен това качеството на документацията се подобрява с по-добро качество на графиката, по-добра стандартизация и по-малко грешки при изготвянето. Ръчното съставяне, от друга страна, се повтаря и понякога може да бъде неточно и често отнема много време.Пресни Мисли

Категория

  • Култура
  • География
  • Исляма
  • Препоръчано