Разлика между съчувствие и състрадание

Емпатия срещу състраданиеКогато се използват думите на съпричастност и състрадание, много хора схващат, че те имат едно и също значение. Въпреки че се използва често при едно и също обстоятелство, от първостепенно значение е да се разбере разликата между двата израза.

Емпатията е емоционален отговор на ситуацията или благосъстоянието на човека. Това е дума, която често се свързва с тревожно обстоятелство или емоция. Емпатията е, когато се опитвате да разберете как се чувства конкретният индивид. Много добре може да си представите себе си в същата ситуация, развивайки в съзнанието си същите емоции като човека, към когото изпитвате съпричастност. Показвайки своята съпричастност, вие създавате пасив емоция към индивидуален. Въпреки че изпитвате същите емоции, вие не предприемате действия върху чувствата си; не правите нищо, за да облекчите емоциите на човека, към когото изпитвате съпричастност.

Състраданието е дума, използвана за изразяване на същото чувство като съпричастността. И все пак, когато изпитвате състрадание, имате по-голямо желание да предприемете действия. Можете да разберете болката на човек. Поставяте се на мястото на индивида, но чувствате, че сте вие искам за постигане на повече. Състраданието е емоция, която призовава за действие. Ако човек е в беда, вие искате да му осигурите комфорт; искате да предприемете действия, за да осигурите положителен резултат.Отличен пример за съпричастност и състрадание може да се намери в смъртта. Ако знаем за някой, който е преживял загубата на любим човек, ние незабавно ще изразим скръбта си поради загубата им. Ще си спомним как беше, когато загубихме любим човек; ние ще се идентифицираме с личните си преживявания и ще ги свържем с човека, който наскоро е бил опечален. Това показва съпричастност към индивида, това е пасивна емоция, която изисква да не предприемаме никакви действия. Ако проявим индивидуалното състрадание към загубата им, не само ще разберем и се идентифицираме със същите чувства, но ще искаме да предприемем някакъв вид действия за облекчаване на болката им. Например, може да искаме да осигурим физическа увереност, че всичко ще се оправи, или да премахнем натиска, като им помогнем в ежедневните им задачи.

Обобщение

  1. Много хора използват и двете думи, за да обяснят една и съща емоция.
  2. Въпреки че се смятат за едни и същи, Емпатията и Състраданието са различни форми на една и съща емоция.
  3. Емпатията и състраданието изискват от вас да преживеете с въображение същите чувства като въпросния човек или ситуация.
  4. Емпатията се разглежда като пасивен емоционален отговор.
  5. Състраданието изисква да предприемете положителни действия, за да облекчите болката или ситуацията на човек.

Пресни Мисли

Категория

  • Кариера И Образование
  • Лидери
  • Природата
  • Препоръчано